Ett textförslag till ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen har sin egen informationssida om e-cigaretter. Bland vejpare, så reagerar många mot texten som rena propagandan mot e-cigaretter, då de framstår som lika farliga som tobak.

Jag läste texten och insåg att den uppvisar en del okunskap, så för att hjälpa till lite så har jag ett nytt förslag till text. Mitt förslag är inte propaganda för e-cigaretter, utan en mer balanserad text som visar på för- och nackdelar.

Detta är mitt förslag:


E-cigaretter

E-cigaretter liknar ibland vanliga cigaretter men kan också se helt annorlunda ut. Det som är gemensamt för alla e-cigaretter är ett batteri som levererar ström, en spole som kan hettas upp och en vätska som bildar en rökliknande ånga.

E-cigaretter, elektriska cigaretter, innehåller inte tobak, men ofta nikotin. E-vätskan består till största delen – till 90 % eller mer – av glycerin och propylenglykol. Glycerin och propylenglykol ingår i många livsmedel, de används i rökmaskiner för teatrar och konserter, de ingår i många skönhetsmedel och mediciner. Propylenglykol har även testats som tillsats i luften på sjukhus för att döda bakterier och mögel och används i antiseptiskt syfte än idag.

De smakämnen som ingår är ofta av samma typ som i aromer för läsk, smågodis och vissa parfymer. Nikotininnehållet varierar från noll och upp till ungefär samma nikotindoser som vanliga cigaretter.

Skadliga ämnen

Ibland framhålls e-cigaretter som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning. E-cigaretter är med stor sannolikhet en bråkdel så farliga som tobak, men det innebär inte att de är nyttiga. Det som är nyttigt är ren luft och all inblandning av kemikalier i luften har risker. Den största osäkerhetsfaktorn är smakerna, eftersom det finns så många. Alla är inte testade och utredda, så det finns med all sannolikhet smakämnen som är mindre bra att andas in i stor mängd. Vissa smakämnen har pekats ut och undviks numera, men det är fortfarande något att hålla ögonen på.

Det finns inget som brinner i en e-cigarett, vilket gör att den som använder e-cigaretter slipper kolmonoxid och andra förbränningsgaser. En tobakscigarett innehåller någonstans mellan 4000 och 6000 gifter, medan ångan från en e-cigarett innehåller en handfull och då i bråkdelar av tobakscigaretternas doser. Vid överhettning kan ämnen bildas som omvandlas till formaldehyd som är cancerogent och giftigt. Överhettning kan ske om effekten är för hög och det inte finns tillräckligt med vätska att förånga.

Eftersom e-cigaretter ofta innehåller nikotin, så finns risk för yrsel och illamående vid överanvändning. Propylenglykol kan göra att man känner sig torr eller öm i halsen. Glycerin kan öka slemproduktionen i hals och näsa. Vissa smakämnen och nikotin kan framkalla hosta. Det är viktigt för den som använder e-cigaretter att vara vaken på vilka vätskor som fungerar och vilka som framkallar fysiska besvär.

Nikotin är beroendeframkallande, vilket kan innebära problem att sluta om man börjat använda det. Nikotin påverkar blodcirkulation och andra kroppsliga funktioner. Det kan också innebära risker vid graviditet och om man har andra hjärt- och kärlproblem.

Funkar de om jag vill sluta röka?

Hur effektivt e-cigaretter är som rökavvänjningsmedel är hårt debatterat, med påståenden som sträcker sig från långt effektivare än nikotinläkemedel, till sämre än att sluta tvärt. Troligen ligger sanningen någonstans däremellan, många kommer inte uppleva det som en hjälp, medan det för andra är det enda som fungerar.

Eftersom e-cigaretter röks som vanliga cigaretter, så behåller du själva beteendet. Känslan av att hålla något i handen, föra det till munnen och andas in är väldigt stark. För många innebär det att e-cigaretter är det enda alternativet till tobak som känns tillfredsställande och därför kan ersätta tobaken som vana.

Nackdelen är att du har kvar både beteendet och nikotinberoendet om du använder e-cigaretter för att sluta med tobak. Det innebär att du om du vill sluta helt, så måste du fortfarande göra dig kvitt det beteendet. Om du vill göra dig helt fri från vanan, så är det en god idé att trappa ner nikotinhalten i e-cigaretterna till dess du kommer ner till noll. Då har du gjort dig kvitt det kemiska beroendet och har en beståndsdel mindre att vänja dig av med.

Det finns bra och billiga sätt om du vill sluta röka, till exempel en bra app som UMO har gjort. Den heter Fimpaaa! och är gratis att ladda ner. Här kan du läsa mer om Fimpaaa! – en app för att sluta röka.

Finns det regler om e-cigaretter?

Regler om e-cigaretter har dröjt länge, men under 2016 kommer det införas ett antal regler över hela EU. Bland annat kommer 18-årsgräns införas, men redan nu så tillämpas det frivilligt av de flesta handlare. Det kommer också regler om reklam, innehållsförteckningar och varningar.

Får man röka e-cigaretter var som helst?

På många ställen där det är förbjudet att röka vanliga cigaretter, är det också förbjudet att röka e-cigaretter. Det är viktigt för användaren att kontrollera vad som gäller. Det finns däremot inga generella förbud att använda e-cigaretter på allmän plats, eller på platser där det inte uttryckligen är förbjudet.


Se där hur lätt det är att skriva en text som är sann och levererar en balanserad bild av fenomenet e-cigaretter!

Jag förstår inte varför myndigheter och andra som skall vara våra hjälpare envisas med texter som visar på okunskap, fientlighet och ren skär propaganda? Vi har provat det stuket så många gånger förut när vi vill förmana och det har ju funkat så bra hittills…, eller?

Notering och rättelse: Jag luskade lite i påståendet om att sjukhus använder PG i ventilationen för att hålla rent från mikrober och svamp. Det visade sig ha testats med goda resultat, men att det fanns vissa svårigheter att få rätt koncentration över tid. Testerna är också gamla, från fyrtiotalet. Det används som antiseptiskt medel i luft, men då mer i form av sprayer som används när behov finns. Jag har därför ändrat lite på den meningen för att inte göra för långtgående påståenden. Titta gärna på EPA:s dokument om PG, kan rekommendera sidan 6.

Marcus FridholmSkrivet av:

Webbutvecklare bosatt i Göteborg. Slutade med tobaksrök i juni 2015, efter 35 år med cigaretter.

Senaste artiklar

Senaste kommentarer