Hela logiken faller om TPD tolkas okritiskt.

Idag slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast att E-cigaretter med nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Det innebär att man inte kan förbjuda försäljning av produkterna.

Citat från Högsta Förvaltningsdomstolens dom:

”Bestämmelserna om läkemedel ska således inte tillämpas på produkter som saknar medicinsk eller terapeutisk nytta. Sådana produkter ska i stället omfattas av en annan reglering som antingen utestänger dem från marknaden eller som reglerar försäljningen, i detta fall det nya tobaksproduktdirektivet.”

Då återstår endast frågan: Är E-cigaretter och e-juicer verkligen tobaksprodukter?

Regleringen som TPD innebär kan inte genomföras fullständigt. Sveriges regering och riksdag måste se över möjligheterna inom TPD att göra handeln med e-cigaretter inom Sverige så smidig som möjligt för både vejpare och företag.

Lika lite som Cola är en kaffeprodukt, eller läsk är en sockerbetsprodukt, bröd är en jästsvampprodukt, ost  är en saltprodukt, eller tuggummi är en xylitolprodukt, är E-cigaretter tobaksprodukter. Nikotin i e-cigaretter är en tillsats. Inte den huvudsakliga ingrediensen i e-juicen. Alltså finns det inte fog för att benämna e-cigaretter med e-juice innehållande tillsatt nikotin som tobaksprodukter! Nikotinet utvinns ur tobaksplantan men är för den skull ingalunda någon huvudingrediens i e-juice!

Koffein utvinns ur kaffeplantan men är ingen huvudingrediens i Cola eller energidrycker. Alltså finns inget fog för att benämna dessa drycker som kaffeprodukter heller.

I bröd finns jäst tillsatt. Jäst är svampar. Är bröd då att benämna som en svampprodukt?

Huvudingredienser i e-juice är vegetabiliskt glycerin och propylenglykol. Till dessa basingredienser kan tillsättas aromer och nikotin. Tillsatser.

E-cigaretter bör i likhet med kaffe och energidrycker och andra dagligvaror benämnas konsumentprodukter och för e-cigaretternas del exempelvis förångningsprodukter och göras fortsatt tillgängliga i handeln jämte tobaksprodukterna, folkölen och cidern för vuxna människor över 18 år!

Gabi WestlundSkrivet av:

Fritidspedagog samt webbpublicist Hässleholms kommun.

Senaste artiklar

Senaste kommentarer