Utbildning eller indoktrinering?

Grunden för utbildning på högskolenivå bör alltid vara väl underbyggd fakta, inte spekulationer annat än om det görs tydligt att det är just spekulationer och aldrig någonsin propaganda.

Propaganda är inte utbildning!

Blev just varse att den 23/2 2016 på Norrlands Universitetssjukhus, under en föreläsning för blivande sjuksköterskor, så användes nedanstående bilder i en slideshow.

slides

Jag tänker inte prata om vem som tog bilderna, eller hur det gick till. Den personen behöver inte få problem med en sur föreläsare för att den har ryggrad nog att läcka. Jag vill däremot ta några minuter för att snabbt spalta upp vad vi ser och vad som gör mig förbannad över det jag ser.

Slide 1, innehåll i e-cigaretter:

Det finns en attityd i sliden som visar att man jämställer vejpning med tobak, till exempel användandet av en term som ”rökbildande ämnen”. Det i sig är illa och visar att man redan från början är fientlig till fenomenet, men värre är att man använder direkt felaktiga fakta.

Cancerogena ämnen: OM man använder en maskin som puffar för ofta och för länge och OM man kör på dubbla den tänka effekten, så överhettas vätskan och aldehyder kan bildas. De undersökningar som visat på dessa ämnen har fått så mycket kritik att det inte får plats i min artikel. Det är inte giltig fakta att ha med i en presentation om e-cigaretter, men däremot ”fakta” som hängt kvar långt efter bäst före datum.

Metaller och silikater: Det har skrivits många dumheter om nanopartiklar av metallerna från spolen genom de senaste åren. Vid normal användning så gäller även här att mängderna av metaller och metalloxider är så låga att de knappt går att mäta och ligger på fraktioner av vad som skulle accepteras i en arbetsmiljö där människor vistas hela dagarna. Det är knappast en riskfaktor om man inte använder utrustningen felaktigt. Silikater förekommer bara med äldre typer av vek-material och även där är halterna försvinnande låga.

Rökbildande ämnen: Alla försök att kalla ånga från vejpning ”rök” är att försöka jämställa det med tobaksrök. Det är förångad vätska och består till största delen av kondenserat vatten. Att propylenglykol kan vara irriterande för luftvägarna är en information som lämpligen förs vidare till de läkemedelsbolag som använder PG i inhalatorer för medicin. De måste i så fall sluta med det omedelbart.

Listan som används i sliden är ett nästan desperat försök att visa på faror som inte finns.

Slide 2, hälsorisker:

Första meningen innehåller orden ”man tror” och det är den enda sanna meningen på hela sliden.

Tar man det bit för bit och börjar med blodtrycket, så visar de senaste undersökningarna att blodtrycket hos tidigare rökare som gått över till vejpning faktiskt sjunker, inte ökar.

Astmatiker i sin tur vittnar om att de kunnat dra ner eller i praktiken sluta med sina mediciner efter att ha släppt tobaken och börjat vejpa.

KOL-patienter som gått över till vejpning vittnar i sin tur om hur deras symtom minskat eller åtminstone inte blivit värre.

Lunginflammation kan du bara få om du på egen hand blandat e-vätska med oljebaserade aromer. Gör du det, så lär du inte vara läskunnig, eftersom det är bland de första varningarna man får. Om man använder oljor, så kan man få så kallad kemisk lunginflammation. Oljor förekommer inte i några kommersiella vätskor eller vejp-aromer.

Hjärtarytmi och hjärtsvikt refererar naturligtvis till nikotinet, för det finns inga andra ämnen i e-vätska som överhuvudtaget skulle kunna påverka hjärtfunktionen. Riskerna är att jämföra med nikotintuggummi, plåster, inhalatorer, sprayer och för den delen snus. Nikotinupptaget från vejpning är mycket lägre proportionellt mot styrka jämfört med rökning, så för att uppnå ett förgiftningstillstånd så måste du använda de starkaste vätskorna och vejpa i princip oavbrutet.

Slide 2 är med andra ord lika långsökt som slide 1. Det är rent ut sagt propaganda mot vejpning och mer eller mindre bedrägligt.

Myter blir inte mer sanna av att de upprepas

Det är ett stort problem när institutioner som borde hålla sig till fakta propagerar myter. De kontrollerar inte faktaläget, tittar inte på kritiken, funderar inte på alternativen. I det läget gör de sig skyldiga till rent bedrägeri och ett farligt sådant.

Rökning är statistiskt sett en rysk roulette med en femtioprocentig risk över en livstid att dö av tobaksvanan. Det betyder att en upp till en halv miljon (eller troligen något lägre) nu levande svenskar statistiskt sett kommer dö av tobaksskador. Det kan vara KOL-relaterat, cancer, samverkan med astma eller hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar som orsakats eller förvärrats av rökningen.

De som är tobakskritiska har satt ett måldatum 2025 där Sverige skall vara ”rökfritt”, eller översatt till verkligheten där mindre än en procent av befolkningen röker. Idag röker drygt tio procent, så det handlar om att nio av tio skall sluta de närmaste nio åren. Förutsatt förstås att inga nya börjar röka.

Det är som med nollvisioner och nolltolerans i största allmänhet rena papperskonstruktionen. Det enda sätt man skulle kunna komma ner i en procent på tio år är med ett totalförbud mot all form av rökt tobak. Inte ens då skulle det försvinna, lika lite som spriten försvann under förbudstiden i USA.

Ett mer framkomligt alternativ är att erbjuda just ett alternativ. För de som röker idag, som inte slutat trots social utfrysning och allt hårdare regler, så räcker det inte att säga fy fy. Behovet finns där. Även om de lyckas sluta, så räcker det med en kväll med feströkning så är karusellen igång igen. Det som behövs är något som innehåller liknande ritualer, ger liknande njutningsupplevelse och liknande tillfredställelse. Det är inget som tuggummin, plåster, sprayer eller tabletter klarar. Vejpning däremot är en egen njutning som hos många konkurrerar ut rökningen på egna meriter.

Nikotin i sig är inget att gå i taket för. Det är giftigt, ja. Det är beroendeframkallande, ja. Vad det däremot inte är, är ett stort problem i sig. Problemet med nikotin i sig är jämförbart med koffein, det är ett nervgift men förhållandevis ofarligt. Det LD50 på ~0.8mg/kg som förs fram, det vill säga den dos som hos en vuxen person ger 50% dödlighet, är nonsens. Det är en siffra som kommit fram genom tvivelaktiga självtester på 1800-talet.

En rimligare siffra på LD50, en som inte innebär att nikotin skulle vara farligare än cyanid och som väl matchar tester som gjorts handlar om någonstans mellan 6,5 och 13mg/kg. Med den lägre siffran skulle en kvinna på 60kg kunna få i sig nästan 400mg nikotin innan LD50 uppnås, medan en vuxen man på 80kg skulle klara mer än 500mg. Troligare ligger siffran någonstans i zonen 50% högre än så eller mer. Det finns ett fall där ett suicidförsök misslyckades, där en person svalde fyra gram nikotin.

Någonstans blev det fel i huvudet på de som är tobakskritiska. De har förväxlat rökt tobak med sin dekokt av 4-5000 gifter, varav 50+ är cancerogena med nikotinet i sig. Nikotinet har fått det oförtjänt dåliga ryktet att vara giftigare än cyanid och mer vanebildande än heroin.

Problemet med myten är att den inte är sann och att den skapar ett vilt quixotiskt fäktande mot väderkvarnar. Om det var så, skulle nikotinpreparaten på apoteket vara strängt giftklassade, receptbelagda och ingen skulle få ta dem utan löpande kontroller. Istället är det så att man knappast kan konstatera några biverkningar och en väldigt låg vanebildande effekt. Därmed inte sagt att det är riskfritt, men det är inget att göra korståg mot.

Än en gång får jag konstatera att de som borde stå på barrikaderna för att propagera för vejpningen, istället gör allt för att denna paradväg bort från tobaksrökning skall få så mycket uppförsbacke som möjligt.

Det är så dumt att man dånar.

 

PS Tack till Per S. för bra spaning DS

Marcus FridholmSkrivet av:

Webbutvecklare bosatt i Göteborg. Slutade med tobaksrök i juni 2015, efter 35 år med cigaretter.

Senaste artiklar

Senaste kommentarer

3 kommentarer

 1. 2016-02-24

  Det riktigt hemska är att denna indoktrinering börjar redan på grundskolenivå.
  Det är oerhört beklagligt.
  Sanningen trycks undan och som sagt blir resultaten av det bara att folk fortsätter röka tobak.
  Helt otroligt att det får fortsätta!
  Det måste vara enorma krafter som styr vad som ska tyckas. Stora ekonomiska krafter.
  Annars finns det ingen som helst logik i detta evinnerliga ljugande.

 2. 2016-02-24

  Riktigt tragiskt detta.
  Jag som nyligen blev opererad fick bara gröna ljus till att använda min vejp både före och efter operation då de är så mycket mindre farlig och inte påverkar kroppen som cigaretter gör medans det var ”förbud” att använda cigaretter 8 veckor före och efter operation, det säger ju en hel del vilket det hälsosamma alternativet är.

  Varför i tusan vill så många att jag ska förstöra min kropp och förkorta mitt liv med cigaretter.

 3. Eva Ferret Mehlum
  2016-02-26

  PENGER og korrupsjon er vel nøkkelord. Tobakksgigantene og Legemiddelindustrien har stor økonomisk makt og infiltrert lovgivende instanser. De har investert enormt i sine produkter og vil selvsagt ikke la seg utkonkurrere av et virkemiddel som gjør dem overflødige.

Kommentarerna är stängda.