Köp en forskningsrapport, köp en torped

För den som inte bara läser tidningar utan källor, så blir det alltmer klart att kvaliteten på var och varannan forskningsrapport om e-cigaretter är usel.

Jag har vid det här laget läst någon spaltkilometer av forskningsrapporter om e-cigaretter. Jag har ingen formell forskarutbildning, men förstår hur forskning fungerar och har läst många rapporter genom åren. Jag är en nörd på det sättet, nöjer mig inte med att läsa genom filtret från någon journalist eller tyckare. Jag vill se vad det faktiskt står i rapporten, men även vilken metodik som använts, hur resultaten tolkats och på vilka grunder.

En sak man måste värdera när man läser en forskningsrapport är vem som är avsändare, eller kanske ännu mer vem som är uppdragsgivare och finansiär. Det är inte någon foliehatt jag sätter på mig, för det är ett känt problem och orsaken till att så många publikationer har en jävsrapportering som en del av publikationen. Om det till exempel är så att den som finansierar och/eller ger i uppdrag att genomföra en undersökning har pengar, makt eller prestige att förlora på ett visst resultat, så får man ha ögonen med sig om resultatet är ett annat de hellre skulle se.

När det gäller e-cigaretter och frågan om de är en styggelse eller en riddare på den vita springaren, så är frågan ovan väldigt aktuell. Det finns flera intressenter som skulle förlora stort på att e-cigaretter fortsatte sin väg mot stjärnorna.

Därför är det så irriterande när pressen lydigt rapporterar nya ”forskningsrön”, utan att ifrågasätta, utan att plocka fram siffrorna, utan att redogöra för metoder och tolkningar.

Den senaste FUD-historien (Fear Uncertainty Doubt) att hitta sin väg in i pressen är en rapport från Hong Kong Baptist University. Den påstår att e-cigg har halter av Polycykliska Aromatiska Kolväten (uppstår vid förbränning av petroleumprodukter) och Polybrominerade Diphenyletrar (flammskyddsmedel) som är en million gånger högre än stadsluften i Hong Kong. Uppdragsgivare är ”The Hong Kong Council on Smoking and Health”, vilket borde få vem som helst att dra öronen åt sig. Kinesiska staten äger Hong Kong. En annan sak Kina äger är en av världens mest lukrativa cigarettindustrier.

Om värdena stämmer, så måste något underligt ha varit i spel. Antagligen har man inte rengjort utrustningen innan man börjat testa den, vilket vi vejpare har lärt oss att alltid göra. Till och med från vissa kända tillverkare, så är det inte helt ovanligt att rester av maskinolja kan hittas i utrustningen. Det är mycket borrande, slipande, svarvande och pressande som ingår i tillverkningen och sådan olja används regelmässigt vid den typen av arbeten. Samma sak gäller flammskyddsmedel, som kan ingå i plaster som skall klara höga temperaturer. Det är ett otyg, men något vi lärt oss leva med med hjälp av isopropanol, såpvatten och lite tålamod. I bättre utrustning används PEEK eller keramiska föreningar som isoleringsmaterial, dessa behöver inga flammskyddsmedel då de naturligt klarar höga temperaturer.

Dr Farsalinos svarade snabbt an mot rapporten. Han konstaterar att den inte gör korrekt skillnad mellan olika typer av mätvärden, förutsatt naturligtvis att deras mätvärden överhuvudtaget är korrekta. Den enda tolkningsmetod som skulle kunna ge miljonsiffran är om man jämför en milliliter med e-vätska med en milliter luft, vilket naturligtvis är absurt:

”Obviously the scientist quoted in the media story compared mLs of air with mLs of e-liquid. This is not misinformation, not misinterpretation and not a mathematical mistake. It is simply and outrageously ridiculous…”

Korrekt tolkning om man förutsätter att siffrorna är korrekta (9-1500ng för 3ml e-vätska) är en jämförelse med den mängd luft en människa suger i sig på en dag, vilket skulle ge en siffra på 960ng. Då pratar vi från en hundradel upp till en och en halv gång för de sämsta resultaten.

Han konstaterar också att jämförelsen med cigaretter visar på att en enda cigarett innehåller mer av dessa ämnen än en dagsdos e-vätska. En cigarett innehåller i snitt 2200ng vilket är mer än den mest pessimistiska siffran för e-cigaretter.

Dr Farsalinos ifrågasätter dock mätvärdena, eftersom ingen metodologi har redovisats och eftersom ingen förbränning sker, vilket gör det tveksamt om man kan hitta så mycket förbränningsmaterial i e-cigaretter.

Själv slås jag av hur mediokert utförda den absoluta majoriteten av dessa forskningsrapporter som misskrediterar e-cigaretter är utförda. Jag läser dem naturligtvis inte utan att min egen förförståelse finns med, så helt objektiv kan jag inte påstå mig vara. Men det skulle vara uppfriskande om någon av dem krävde mer än femton minuters läsning och analys innan man kan slå hål på dem så att de ser ut som en schweizerost.

Eller uppfriskande förresten, det är nog fel uttryck. En seriös rapport utförd efter konstens alla regler och korrekt tolkad, som ändå kommer fram till att e-cigaretter är farligt skulle naturligtvis vara oroande. Det är inte så att jag vill se ett sådant resultat. Mer oroande är tyvärr alla mediokra rapporter som används som murbräcka för att reglera, begränsa och till och med förbjuda e-cigaretter. Skall vi begränsa e-cigaretter, så bör det i alla fall ske på sunda vetenskapliga grunder, inte genom skitundersökningar där man måste undra vem som betalat under bordet för att få ”rätt” resultat?

Marcus FridholmSkrivet av:

Webbutvecklare bosatt i Göteborg. Slutade med tobaksrök i juni 2015, efter 35 år med cigaretter.

Senaste artiklar

Senaste kommentarer