TPD infört i Belgien. Alla online-butiker får stänga!

Regeringen i Belgien väljer att följa TPD strikt och förbjuder nu all onlineförsäljning av e-cigarettprodukter.

Det innebär att tusentals e-cigarettåterförsäljare och importörer får slå igen sina verksamheter. De har 6 månader på sig att inrätta sig efter den nya lagen och betala 4000 euro för varje produkt de vill sälja och det gäller dessutom de produkter som redan säljs. Alltså lagerprodukter de redan har i sitt sortiment. Påfyllningsbehållare och tankar får maximalt innehålla 2 ml e-juice. Varningstext skall finnas på förpackningar för e-cigarettprodukter som anger att de innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande och att de inte rekommenderas till icke rökare. Vem som helst förstår att det är döden för e-cigarettmarknaden i Belgien vi ser framför oss. Deras regering väljer, utan att förstå konsekvenserna av sitt handlande att låta folk fortsätta röka tobak istället.

Vi ser ett tydligt exempel på hur maktmissbruk skadar folkhälsan. Att få författa lagtext utan kunskaper om det den handlar om får allvarliga konsekvenser på sikt. Professor David Nutt, före detta ”Drugs advisor” för Brittiska regeringen säger i en radiointervju för BBC:

Getting all smokers to switch to electronic cigarettes would be the greatest health advance since vaccinations.

Vejpning kan rädda miljontals liv men pengar är mer värda än människoliv!

Den Belgiska regeringen väljer att förstöra möjligheten för miljoner rökare att gå över till ett alternativ som på sikt skulle minimera dödligheten och insjuknandet i rökrelaterade sjukdomar.

De visar tydligt att det inte är folkhälsan som är huvudmålet med TPD.

Det är ekonomiska krafter som styr hela förfarandet och låter tobaksbolagen fortsätta sälja sina dödliga cigaretter som vanligt trots att vi nu vet hur fruktansvärt farliga de är.

Att vi inte har forskningsresultat från långtidsanvändning av e-cigaretter är inte skäl nog att förbjuda eller reglera sönder marknaden för dem. I jämförelse med tillåtna alternativ som tobak är de rena friskluften och lite nikotin är bättre än mycket nikotin och 7000 andra gifter! Det säger sig själv, men makten blundar för det och väljer att låta tobaksbolagen, de börsnoterade och för landets BNP viktiga aktörerna vinna igen och igen i debatten som kommit att handla om folkhälsa kontra ekonomiska flöden!

Att e-cigaretter skall omfattas av TPD krossar denna fantastiska möjlighet och tvingar före detta rökare tillbaka till askkoppens, fimparnas och den eviga utfrysningen och stankens värld. 

Vi hoppas att vår svenska regering ser verkligheten och agerar utifrån mer mänskliga värden än endast ekonomiska. Vi vill tro att våra beslutsfattare här ser över möjligheterna att utesluta e-cigaretter ur TPD.

E-cigaretter är – om rätt verkligen ska vara rätt – inte tobaksprodukter ett enda dugg!

Gabi WestlundSkrivet av:

Fritidspedagog samt webbpublicist Hässleholms kommun.

Senaste artiklar

Senaste kommentarer