Vad är VildVejp?

I många länder världen över har vejpare organiserat sig för att motverka hur myndigheter, beslutsfattare och lobbyister försöker kväva vejpningen som fenomen.

Vi upplever att en plattform saknas i Sverige. Vi ser att svenskarna inte har organiserat sig, att vi tror att allt skall lösa sig, att vi har sämst genomslag i EU-kampanjer för e-cigg. Vi behöver visa att vi finns och skaffa oss en röst.

Vi har inte ambitionen att vi ensamma skall fylla hela detta hål, men vi vill så ett frö och skapa en plattform för såväl opinion som analys av forskning och fakta.

Artiklar här kommer delas upp i:

Faktaartiklar, där vi kommer försöka ha ambitionen att vara krassa och inte påstå något endast baserat på åsikter. Det är ett omöjligt mål att vara helt objektiva, men vi kommer försöka att hålla så rent som möjligt. Analyser kommer naturligtvis också präglas av vår ståndpunkt att skadereduktion är en bra princip.

Opinion, som naturligtvis inte skall vara missledande, men som liksom all opinion kommer vara baserad på våra åsikter och vad vi vill uppnå. Opinionsartiklar kommer ibland vara arga, ibland applådera, ibland gå till angrepp, ibland ge stöd.

Krönikor, som är långt friare i formen än de övriga. De är naturligtvis ofta baserade på viljan att skapa opinion, eller få folk att tänka efter, men är lika ofta små berättelser ur livet, anekdoter, eller tips om nya saker, goda råd eller kritik.

Vi vill ha med din röst

Du kan kontakta oss om du vill vara med och bidra, eller så använder du formuläret för artiklar. Vi lovar inte att ta in allt material vi får, vi förbehåller oss den redaktionella rätten att sålla i materialet. Dels handlar det om att artiklar skall passa in i vad vi vill göra här, dels att vi vill hålla en rimlig kvalitet och dels att de håller god ton.

Läs gärna vår sida med skrivtips.

Läs gärna vår sida där vi berättar hur vi ser på diskussion.

Vi vill ha med din röst även om du inte håller med oss

Vi vill ingenting hellre än att ha en bra debatt. Om du anser att vi har fel, så är du välkommen att skicka en artikel som berättar hur och varför.

Om du skriver bra och är saklig, så är chansen stor att du blir publicerad. Om du blir publicerad, så är chansen att du blir replikerad ungefär 100% – för även om vi gärna publicerar bra innehåll, så lär vi inte låta en sådan artikel stå oemotsagd…